Alkolün Az Miktarı Bile Faydalı Değildir!

Alkolün, düzenli olarak çok içen kişilerin sağlığı üzerinde pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkiler arasında bunama riskinde artış, felç, yüksek tansiyon (kalpte hasara ve kalp krizine yol açabilir), çeşitli kanser türleri, mide ülseri gelişimi, doğurganlığın azalması ve depresyon riskinde artış bulunmaktadır.

Alkol tüketiminin tehlikeleri bazen hafife alınıyor. Bazı çalışmalara göre; günlük olarak nispeten az miktardaki alkol tüketiminin sağlık üzerinde faydaları olduğu değerlendirilmiştir. Fakat bu bulgular, alkol tüketimini kötüye kullanabilecek kişiler açısından problem teşkil ediyor.

2016 yılında, alkolün kötüye kullanım riskiyle ilgili 592 farklı çalışmayı içeren geniş bir meta analiz (farklı çalışmaların sonuçlarını özetleyen bir çalışma) yayınlandı. Bu çalışmanın esas amacı, alkol tüketiminin küresel yükünü hesaplamaktı. Ancak düzenli alkol alımının toplum üzerinde oluşturduğu yük kadar bireysel faydasına da değinildi.

Bu çalışma, şaşırtıcı bir şekilde “alkol tüketimine bağlı sağlık kaybını en aza indiren tüketim düzeyinin sıfır olduğu”1 ve “alkolün zararına ilişkin önceki değerlendirmelerin potansiyel olarak yanlış olduğu”2 sonucunu vermiştir. Üstelik alkol, toplumsal boyutta değerlendirildiğinde son derece problem teşkil etmektedir. Örneğin Rusya’da, 15-55 yaş arası erkek ölümlerinin %75’inin sebebi alkol kullanımı olarak görülmektedir.

Dünya çapında ise 15-49 yaş grubundaki ölümlerin %10’u alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Söz konusu çalışma; alkolün, bu yaş grubundaki kişilerin risk faktörlerinden birisi olduğunu ve hastalık, sakatlık veya erken ölüme neden olarak insanların değerli yıllarını kaybetmelerinin başlıca sebebi olduğunu göstermiştir.1

Bu çalışma, alkolün büyük bir küresel sağlık sorunu olduğunu ve halk sağlığı politikasının, alkolün kötüye kullanımıyla ilişkili problemleri çözmesi gerektiğini göstermektedir.3

 

Referanslar:

1https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext

2https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931571-X

3https://www.healthdirect.gov.au/how-alcohol-affects-your-health

Fotoğraf: shutterstock.com [itakdalee]