Ebeveynliğin Muhteşem Üçlüsü

İyi bir ebeveyn olmak, çocuğunuzla iyi iletişim kurabilmek ile başlar. Çocuklarla sağlıklı bir ilişki geliştirmek için ise temel olarak benimsenmesi gereken 3 ilke vardır: kararlılık, tutarlılık ve makul olmak. Ebeveynliğin bu muhteşem üçlüsünü benimsediğiniz takdirde, çocuklarınızla olan ilişkinizin olumlu yönde seyrettiğini görebilirsiniz.

İyi bir ebeveynin ilk olarak benimsemesi gereken ilke, kararlılıktır. Koyduğunuz kuralların ve verdiğiniz haklı kararların arkasında durmak, çocuğunuzun gözündeki otoritenizi güçlendirir ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynar. Çocuğun ağlaması vb. sebeplerle sıklıkla karar değiştirmeniz, çocuğun sizin görüşlerinize duyduğu saygıyı azaltır. Bu sebeple zaruri bir durum olmadıkça kararlarınıza sadık kalmalısınız.

Sürekli tutarlı olmak, kararlı olmaya göre biraz daha zordur. Kurallarınız, tepkileriniz ve yaptırımlarınız zamana, mekâna, ruh hâlinize ve özellikle kardeşe bağlı olarak değişmemelidir. Kardeşler arasında tutarlı davranmak ise daha zordur. Kardeşler arasındaki kurallar, ayrım yapılmadan tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi hâlde, çocuklar bunu bir kayırma olarak algılayarak problemli davranışlar sergileyebilirler.

Makul olmak, çocuktan beklentilerinizin onun seviyesine uygun olması anlamına gelir. En sağduyulu çocuklar bile çok büyük beklentilerle karşılaştıkları zaman afallayacaklardır! Çocuktan beklentilerinizin çok yüksek olması ise onun zihnine “iyi bir çocuk olmanın erişilmez olduğu” algısının yerleşmesine sebep olur. Bu yüzden beklentilerinizin, çocuğun yaşına ve becerilerine uygun olması gerekir.

Sonuç olarak; kurallar koyabilmek için kararlı, adil olabilmek için tutarlı ve çocukların yolunu şaşırmaması için makul olmak gerekir. İyi bir ebeveyn olmak için verilen pek çok tavsiye olabilir, ancak bu muhteşem üçlü ilk sırada gelmektedir.

Fotoğraf: shutterstock.com [SewCream]