Hakkımızda

Hızla değişen ve dönüşen dünyada, insan olarak temel ihtiyaçlarımız ve varoluş gayemiz hep aynı çizgidedir. “Whole Living” insan doğasına uygun yaşam tarzını benimseyerek ruh, zihin ve beden bütünlüğü konusunda farkındalık oluşmasını amaçlamaktadır.

Whole Living olarak hedeflerimiz:

  • Bilimsel ve çağdaş esasları temel alarak insanların bireysel gelişimine katkı sağlamak.
  • Ortak mirasımız olan doğayı ve onu koruma bilincini, bütün canlıların hakkını gözeterek, aşılamak.
  • Nesillerin esenliği için doğru adımlar atma konusunda yönlendirici olmak.
  • Kritik analitik düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.
  • Doğal ve sağlıklı beslenmenin önem ve gerekliliği hususunda farkındalık oluşturmak.
  • İdeal bir sosyal yaşam gayesiyle, toplum ve aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yeniden tesisi için çaba sarf etmek.
  • Teknolojiyi bir bütün olarak, olumlu ve olumsuz taraflarıyla görebilen, dijital yaşamı doğru yöneten bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
  • Ruhen ve bedenen sağlıklı, sosyal ve fiziksel yönden dengeli birey sayısını artırmak.

 

Whole Living ailesi; belirtilen amaçlar doğrultusunda, Server Europe Vakfı'na bağlı olarak çalışan gönüllü bir ekiptir.

“Sevgi”yle arz ederiz.